İdari Personel

Figen GÜNERİ

Bölüm Sekreteri

Telefon: 0 312 297 85 10

 

 

Sayfa Sorumlusu Arş. Gör. Emre ÇETİNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06800 Beytepe Ankara