Sempozyumlar - Çalıştaylar

1. Doğumunun 170. yılında İ. Yakovlev ve Çuvaşlar (Dil-Edebiyat-Folklor)

Etkinlik Afiş ve Programı

2. Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı

Etkinlik Afiş ve Programı

3. Alandan Kurama

Etkinlik Afiş ve Programı

 

Sayfa Sorumlusu Arş. Gör. Emre ÇETİNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06800 Beytepe Ankara