Ulusal Dilbilim Kurultayları

1) Kocaman, Ahmet (1987). I. Dilbilim Kurultayı: Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını, 18-19 Haziran 1987. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

2) II. Dilbilim kurultayı yayımlanmamıştır.

3) Ekmekçi, F. Özden ve Ülkü, Vural. (1989). III. Dilbilim Kurultayı: Dilbilim Uygulamaları, 21-22 Haziran 1989. Çukurova Üni.

4) Özsoy, Sumru ve Sebuktekin, Hikmet (1990). IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Mayıs 1990. İstanbul: Boğaziçi Üni.

5) V. Dilbilim kurultayı yayımlanmamıştır.

6) VI. Dilbilim Kurultayı (1992). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi C. 8. S. 3.

7) İmer, Kamile ve Uzun, N. Engin. (1993). VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 13-14 Mayıs 1993. Ankara: AÜ DTCF Yay.

8) VIII. Dilbilim Kurultayı, (1994). İstanbul Üniversitesi. 26-27 Mayıs 1994. İstanbul: İstanbul Üni. İletişim Fakültesi.

9) IX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, (1995). 25-27 Mayıs 1995. Bolu: Abant İzzet Baysal Üni.

10) Oktar, Lütfiye ve Değer, Cem Ayşen (1996). X. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 22-24 Mayıs 1996. İzmir: Ege Üni.

11) Ruhi, Şükriye ve Zeyrek, Deniz (1997). XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara: ODTÜ.

12) Aksan, Yeşim ve Aksan, Mustafa (1998). XII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 14-16 Mayıs 1998. Mersin: Mersin Üni.

13) Özsoy, Sumru ve Taylan E. E. (1999). XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 13-15 Mayıs 1999. İstanbul: Boğaziçi Üni.

14) Ekmekçi F. Ö., Akıncı S. Z. vd. (2000). XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 27-28 Nisan 2000. Adana: Çukurova Üni.

15) Demircan, Ömer ve Erözden, Aybars (2001). XV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 24-25 Mayıs 2001. İstanbul: Yıldız Teknik Üni.

16) König, Güray; Büyükkantarcıoğlu N. vd. (2002). XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 23-24 Mayıs 2002. Ankara: Hacettepe Üni.

17) (2003). XVII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Eskişehir: Anadolu Üni.

18) Ergenç, i., İşsever, vd. (2004). "Dilbilim İncelemeleri", XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Ankara: Ankara Üni.

19) XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 20-21 Mayıs 2005. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

20) XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs (2006). İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

21) XXI. Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2007. Mersin: Mersin Üniversitesi.

22) Sarı, M., Nas, H. XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 8-9 Mayıs 2008. Van: Van Yüzüncüyıl Üni.

23) XXIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 14-15 Mayıs 2009. KKTC: Doğu Akdeniz Üni.

24) XXIV. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 17-18 Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ.

25) XXV. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 5-7 Mayıs 2011. Adana: Çukurova Üni.

26) XXVI. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 24-26 Mayıs 2012. Isparta: Süleyman Demirel Üni.

27) XXVII. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 2-4 Mayıs 2013. Hacettepe Üni.

28) XXVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2014, Sakarya Üni.

29) XXIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 21- 22 Mayıs 2015, Kocaeli Üni.

30) XXX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 13-14 Mayıs 2016, Ankara Üni.

 

Sayfa Sorumlusu Arş. Gör. Emre ÇETİNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06800 Beytepe Ankara